Algemene voorwaarden

Behandelingsovereenkomst

Uw CAM-therapeute:

 • is aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving,
 • heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntengegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens,
 • dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut indien zijn/haar behandeling niet geëigend in/of toereikend is,
 • is verplicht om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fases van de behandeling,
 • is verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen,
 • is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

U:

 • bezoekt de CAM-therapeut vrijwillig en ondergaat de voorgestelde therapie vrijwillig,
 • verplicht zich als cliënt om eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken,
 • heeft het recht tot inzage in het eigen dossier,
 • verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren)af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht,
 • gaat bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw therapeut in gesprek. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (www.quasir.nl) conform de WKKGZ.

De behandeling:

 • kan met wederzijds goedvinden te allen tijde worden beëindigd,
 • kan eenzijdig door u worden beëindigd indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht.  Dit dient u in dat geval aan te geven aan uw therapeut,
 • kan alleen eenzijdig worden beëindigd door uw therapeute indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.

Alcohol, drugs en soms ook medicijngebruik beïnvloeden het bewustzijn.
Wanneer de cliënt onder invloed is van alcohol en/of drugs kan de behandeling daarom niet doorgaan.

In geval van bepaalde medicatie, meldt de cliënt het indien hij een medicijn gebruikt dat invloed heeft op zijn functioneren, zodat er kan worden overlegd hoe hiermee om te gaan.

Wanneer er sprake is van een lichamelijke toestand waardoor de massage niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd mag/kan worden (contra indicatie), is het belangrijk dit met de therapeute  te bespreken. De therapeute kan de massage dan aan jouw behoeften en mogelijkheden aanpassen.

De kosten en duur van een consult vindt u op de website. Indien gewenst ontvangt u een factuur per mail. Betaling kan contant of worden overgemaakt op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.  De factuur dient binnen 14 dagen te zijn betaald.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens en AVG van toepassing. Hierin wordt het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt aangegeven. De privacy verklaring van Te Velde Massagetherapie vindt u op de contact pagina.

Geschillen

Op de website van de FAGT staat hoe ik omga met klachten en hoe je een klacht kunt melden.
Mocht er een zorggeschil ontstaan, wat ik natuurlijk niet hoop, bespreek dat dan eerst met mij. Komen we daar niet uit dan kun je terecht bij een professionele klachten bemiddelaar (Quasir) en een instantie voor geschillen in de zorg (Zorggeschil).

Contra indicaties en huisregels

Als er sprake is van een lichamelijke toestand waardoor de massage niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd mag/kan worden, is het belangrijk dit met mij te bespreken. Ik kan de massage dan aan jouw behoeften en mogelijkheden aanpassen.

 • Koorts is een absolute contra indicatie, helaas kan ik dan NIET masseren
  Zodra je hersteld bent maken wij een nieuwe afspraak.
 • Algemene infectieziekten (griep, verkoudheid, keelontsteking,steenpuisten)
 • Extreme vermoeidheid of uitputting
 • Open wonden of kapotte huid
 • Blauwe plekken/kneuzingen
 • Geïnfecteerde of ontstoken huid
 • Besmettelijke huidziekten of eczeem
 • Spataderen
 • Littekenweefsel
 • Als je chemotherapie ondergaat of geneesmiddelen tegen kanker gebruikt.
  Massage in deze periode is heel goed maar wel met de nodige aanpassingen!
 • Hartpatiënten
 • Depressie

Er worden in de praktijk geen sensuele of erotische behandelingen gegeven!

Aanvullende maatregelen in geval van COVID-19.
Wanneer het COVID-19 virus actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie aangepaste maatregelen opgesteld voor uw en mijn veiligheid. Wanneer u een afspraak maakt gaat u met deze maatregelen akkoord.
Klik hier voor de aanvullende maatregelen.

Gedurende een lockdown mogen alleen de behandelingen voor massagetherapie doorgaan.
Klik hier voor de toelichting